کاربری: مذهبی

موقعیت: شهرستان پارسیان

 

 b_160_120_16777215_00_images_masjedshit.jpg

b_160_120_16777215_00_images_pars2.jpg

b_160_120_16777215_00_images_PARS1.jpgb_160_120_16777215_00_images_pars3.jpg