01

کاربری:اداری

کارفرما:شهرداری بندرعباس

موقعیت:بندرعباس،پشت شهرداری مرکزی

مساحت زیربنا : 8800 m2

تاریخ:1391


1

 

 

1-  مدیریت حج و زیارت استان هرمزگان
- کاربری: اداری
- کارفرما: سازمان حج و زیارت استان هرمزگان
- موقعیت: بندرعباس، پشت مصلی قدس
- تاریخ: 1382

2- اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان
- کاربری: اداری
- کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان
-  موقعیت: بلوار امام خمینی، سه راه فرودگاه، روبروی اداره منابع
- تاریخ : 1384

1- پروژه 450 واحدی نگین خلیج فارس
- کاربری: مسکونی
- کارفرما: شرکت عمران بنای بندرعباس
- موقعیت: بندرعباس پشت بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
- تاریخ: 1384

2- پروژه 200 واحدی تعاونی مسکن نظام مهندسی استان هرمزگان
- کاربری: مسکونی
- کارفرما: تعاونی مسکن نظام مهندسی استان هرمزگان
- موقعیت: بندرعباس، انتهای خیابان طلوع ،جنب سایت خانه های  سازمانی اداره برق
- تاریخ: 1385

1-    مجتمع مطالعات ورزشی دانش آموزی
-    کاربری: ورزشی
-    کارفرما: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان هرمزگان
-    موقعیت: بندرعباس
-    تاریخ: 1386


2-    مجموعه 4 سالن ورزشی تربیت بدنی بندرعباس

-    کاربری: ورزشی
-    کارفرما: اداره کل تربیت بدنی استان هرمزگان
-    موقعیت: بندرعباس، ورزشگاه 000/20 نفری بندرعباس
-    تاریخ: 1383


3-    مجموعه سالن ورزشی شرکت گاز
-    کاربری: ورزشی
-    کارفرما: شرکت گاز
-    موقعیت: بندرعباس
-    تاریخ: 1386

1-    دبیرستان 9 کلاسه
-    کاربری: آموزشی
-    کارفرما: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان هرمزگان
-    موقعیت: بندرعباس
 -  تاریخ: 1386

2-    دبستان 10 کلاسه
-    کاربری: آموزشی
-    کارفرما: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان هرمزگان
-    موقعیت: بندرعباس
-    تاریخ: 1386

1- بیمارستان 64 تختخوابی رودان
- کاربری: درمانی
- کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان
- موقعیت: شهرستان رودان
-  تاریخ: 1386
 

1- مجتمع تجاری زیتون میناب
- کاربری: تجاری
- کارفرما: آقای بلوکی و شرکاء
- موقعیت: میناب
- تاریخ: 1383

2- مجتمع تجاری  رویال 2 بندرعباس
- کاربری: تجاری
- کارفرما: آقای ابتهاج و اسلامی
- موقعیت: بندرعباس ، فلکه برق
- تاریخ:

کاربری: اداری_تجاری

موقعیت: بندرعباس، چهارراه فاطمیه

بهار 1394

b_200_150_16777215_00_images_toseh1.jpg b_200_150_16777215_00_images_toseh2.jpg

b_200_150_16777215_00_images_toseh3.jpg b_200_150_16777215_00_images_toseh4.jpg

 

کاربری: اداری

موقعیت: بندرعباس

b_200_150_16777215_00_images_tozi.b1.jpgb_200_150_16777215_00_images_tozi.b2.jpg

b_200_150_16777215_00_images_tozi.b3.jpgb_200_150_16777215_00_images_tozi.b3.jpg

b_200_150_16777215_00_images_tozi.b5.jpgb_200_150_16777215_00_images_tozi.b4.jpg